Download algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CreatiekUniek en op alle met CreatiekUniek aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1 Bestellingen
Na ontvangst van de bestelling ontvang je een orderbevestiging per e-mail.
Na ontvangst van de betaling wordt je bestelling uitgevoerd.
Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.
Bestellingen die niet binnen 14 dagen worden betaald, worden geannuleerd!

2 Prijzen en betalingen
Alle door CreatiekUniek vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.

Verzendkosten
Luchtkussenenveloppe; €2.50.
Bij brievenbus bestellingen vanaf €20.00 betaalt u geen verzendkosten.
Pakketpost; €6.95.
Bij bestelling vanaf €50.00 betaalt u geen verzendkosten.

CreatiekUniek levert alleen in Nederland.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Bij bestellingen via de internetsite moet vooraf het verschuldigde bedrag overgemaakt worden.
Het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services wordt overgemaakt op Rabobankrekening 118909517 ten name van CreatiekUniek te Wintelre.

3 Levertijd
Na betaling wordt de bestelling binnen 3 werkdagen verstuurd.

De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschreden leveringstijden geven de klant geen recht op schadevergoedingen of het annuleren van de order.

4 Beschadigingen/afwijkingen
Mocht een artikel ondanks de zorgvuldige behandeling beschadigd zijn, laat het dan binnen 7 dagen weten, dan zorgen we voor een oplossing. Na 7 dagen vervalt de garantie!

Informatie, afbeeldingen, mededelingen, telefonisch of via mail verstrekt etc. met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijke kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.
CreatiekUniek garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

5 Zoek raken van bestellingen
CreatiekUniek is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op CreatiekUniek.
Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling aangetekend te laten versturen.
De kosten van aangetekend versturen bedragen €8.60 en zijn voor rekening van de klant.

6 Ruilen
Het ruilen van producten is mogelijk op voorwaarde dat de klant de verzendkosten betaalt van de extra zending.
Het ruilen van op maat gemaakte producten is niet mogelijk! Mocht een product kwalitatief onvoldoende zijn, dan zoekt CreatiekUniek in overleg met de klant naar een passende oplossing.

7 Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

CreatiekUniek behoudt het recht de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

CreatiekUniek 
Voortseweg 42 
5521 JD Eersel
K.V.K. nummer: 17186138

CreatiekUniek